อบรมออนไลน์ หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) รุ่นที่ 15

View


กำหนดการอบรมออนไลน์
หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” รุ่นที่ 15
(Cooperative and Work-Integrated Education, CWIE)


ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 18 ถึงอังคาร 20  มิถุนายน พ.ศ. 2566 (เปลี่ยนแปลงจากเดิมวันที่ 28-30 มิถุนายน 2566)


บันทึกเชิญอบรม 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์  :: กำหนดการอบรม
ขั้นตอนการสมัคร และการชำระค่าลงทะเบียน
ลงทะเบียนออนไลน์
แจ้งหลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนSlot Deposit Pulsa Nibung88 Bo Togel Daftar Slot Pulsa Slot Pulsa