การประชุมใหญ่สามัญสมาคมสหกิจศึกษาไทย ประจำปี พ.ศ.2564

View


ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และสมาชิกสมาคมสหกิจศึกษาไทย
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาคมสหกิจศึกษาไทย ประจำปี 2564
ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่นี่ (คลิกลงทะเบียน)
 

Image Gallery