อบรม หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) รุ่นที่ 12

View


กำหนดการอบรมออนไลน์
หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” รุ่นที่ 12
(Cooperative and Work-Integrated Education, CWIE)


ระหว่างวันพุธที่ 18 ถึงศุกร์ที่ 20 มกราคม  พ.ศ. 2566

บันทึกเชิญเข้าอบรม 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์   ::   กำหนดการอบรม
ขั้นตอนการสมัคร และการชำระค่าลงทะเบียน
ลงทะเบียนออนไลน์
แจ้งหลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน

Image GallerySlot Deposit Pulsa Nibung88 Bo Togel Daftar Slot Pulsa Slot Pulsa