อบรมออนไลน์ หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) รุ่นที่ 14

View


กำหนดการอบรมออนไลน์
หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” รุ่นที่ 14
(Cooperative and Work-Integrated Education, CWIE)


ระหว่างวันพุธที่ 17 ถึงวันศุกร์ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 

 ปิดรับสมัครการอบรม และการชำระค่าลงทะเบียน


บันทึกเชิญอบรม 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์  :: กำหนดการอบรม

ขั้นตอนการสมัคร และการชำระค่าลงทะเบียน
แจ้งหลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน

    DANASLOTSlot Deposit Pulsa Nibung88 Bo Togel Daftar Slot Pulsa Slot Pulsa