การอบรมแบบผสมผสาน สำหรับผู้บริหารและนิเทศสหกิจศึกษา (Blended Training for CWIE Executive and Supervisory Personnel) รุ่นที่ 2

View


การอบรมแบบผสมผสาน
สำหรับผู้บริหารและนิเทศสหกิจศึกษา  

(Blended Training for CWIE Executive and Supervisory Personnel) รุ่นที่ 2

ระหว่างวันพุธที่ 1 ถึงศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 


บันทึกเชิญอบรม
แผ่นพับประชาสัมพันธ์  :: กำหนดการ 
แจ้งการเปลี่ยนแปลงการอบรม จากเดือนกันยายน 2566
ขั้นตอนการสมัคร และการชำระค่าลงทะเบียน
ลงทะเบียนออนไลน์
แจ้งหลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนSlot Deposit Pulsa Nibung88 Bo Togel Daftar Slot Pulsa Slot Pulsa