อบรมออนไลน์ หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) รุ่นที่ 17

View


กำหนดการอบรมออนไลน์
หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” รุ่นที่ 17
(Cooperative and Work-Integrated Education, CWIE)

ระหว่างวันจันทร์ที่ 25 - วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2566 


บันทึกเชิญอบรม 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์  :: กำหนดการอบรม
ขั้นตอนการสมัคร และการชำระค่าลงทะเบียน
ลงทะเบียนออนไลน์
แจ้งหลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนSlot Deposit Pulsa Nibung88 Bo Togel Daftar Slot Pulsa Slot Pulsa