โครงการประชุมสัมมนาวิจัยสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WACE International Research Symposium)

View


ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาวิจัยสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WACE International Research Symposium) ณ University West และศึกษาดูงานสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในประเทศสวีเดน

บันทึกขอเรียนเชิญ กำหนดการ

ลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมโครงการSlot Deposit Pulsa Nibung88 Bo Togel Daftar Slot Pulsa Slot Pulsa