ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญสมาคมสหกิจศึกษาไทยประจำปี 2559

View


ขอเชิญสมาชิกสมาคมสหกิจศึกษาไทย เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาคมสหกิจศึกษาไทย ประจำปี 2559 
ในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น.
ณ  ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงานมทส.– กทม. ชั้น 22 อาคารพญาไทพลาซ่า กรุงเทพฯ
ห้องประชุมทางไกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 หนังสือเชิญประชุม :: ระเบียบวาระการประชุม :: แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม

qqpulsa365


Slot Deposit Pulsa Nibung88 Bo Togel Daftar Slot Pulsa Slot Pulsa