สัมมนาสหกิจศึกษาสัญจร ครั้งที่ 2

View


หนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนา 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาสหกิจศึกษาสัญจรฯ 

การชำระค่าลงทะเบียน 

รายชื่อผู้ชำระค่าลงทะเบียน 

แบบฟอร์มนำส่งหลักฐานการโอนเงิน 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

คุณเกศินี เกิดถาวร 
สมาคมสหกิจศึกษาไทย (http://www.tace.or.th) 111 ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4422-3105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-844-9220
โทรสาร 0-4422-3104   E-mail : tace@sut.ac.th

slot deposit pulsa


Slot Deposit Pulsa Nibung88 Bo Togel Daftar Slot Pulsa Slot Pulsa