การประชุมใหญ่สามัญสมาคมสหกิจศึกษาไทย ประจำปี พ.ศ.2561

View


ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และสมาชิกสมาคมสหกิจศึกษาไทย
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาคมสหกิจศึกษาไทย ประจำปี 2561
ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

หนังสือเชิญประชุมและแบบตอบรับ คลิก!!

 Slot Deposit Pulsa Nibung88 Bo Togel Daftar Slot Pulsa Slot Pulsa