การอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 3

View


สมาคมสหกิจศึกษาไทย ร่วมกับ มรภ.รำไพพรรณี
จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา
“หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 3 
ระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2562
ณ โรงแรมนิว แทรเวิลลอด์จ จันทบุรี 
 

รูปภาพการอบรม

 Slot Deposit Pulsa Nibung88 Bo Togel Daftar Slot Pulsa Slot Pulsa