ารประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 21 (21st WACE World Conference)

View


สมาคมสหกิจศึกษาโลกจัดการประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 21 (21st WACE World Conference)

ระหว่างวันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2562

ณ University of Cincinnati ประเทศสหรัฐอเมริกา

พิเศษ สำหรับชาวไทยจ่ายค่าลงทะเบียนในอัตราพิเศษท่านละ 400 USD (จากอัตราปกติท่านละ 580 USD) 

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://www.waceinc.org/worldconference2019/onlinereg.html (เลือกช่อง WACE Global Partner 400 USD)

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ประมูลศุข โทร. 044 224010 หรือ นางสาวเกศินี เกิดถาวร โทร. 044 223049, 08 9844 9220Slot Deposit Pulsa Nibung88 Bo Togel Daftar Slot Pulsa Slot Pulsa