อบรมออนไลน์ หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)

View


ปิดรับลงทะเบียน และชำระค่าลงทะเบียน !!!!

การอบรมออนไลน์
หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน”
(COOPERATIVE AND WORK-INTEGRATED EDUCATION, CWIE)

 หนังสือเชิญเข้าอบรม  ::  แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ::

กำหนดการอบรมเสมือนจริง (20-22 กันยายน 2564)

 


หมายเหตุ : เมื่อท่านชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ทางสมาคมฯ จะส่งใบเสร็จรับเงินให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านแจ้ง

Image GallerySlot Deposit Pulsa Nibung88 Bo Togel Daftar Slot Pulsa Slot Pulsa