อบรมออนไลน์ หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) รุ่นที่ 3

View


การอบรมออนไลน์
หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” รุ่นที่ 3
(COOPERATIVE AND WORK-INTEGRATED EDUCATION, CWIE)
ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2564

 หนังสือเชิญเข้าอบรม  ::  แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
กำหนดการอบรมหมายเหตุ : เมื่อท่านชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ทางสมาคมฯ จะส่งใบเสร็จรับเงินให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งภายใน 7 วันทำการSlot Deposit Pulsa Nibung88 Bo Togel Daftar Slot Pulsa Slot Pulsa