อบรมออนไลน์ หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) รุ่นที่ 9

View


การอบรมออนไลน์
หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” รุ่นที่ 9
(COOPERATIVE AND WORK-INTEGRATED EDUCATION, CWIE)
ระหว่างวันที่  3-5 กรกฏาคม 2565 (เปลี่ยนแปลงจากเดิม 4-6 กรกฏาคม 2565)

บันทึกเชิญเข้าอบรม :: บันทึกเปลี่ยนแปลงวันอบรม
แผ่นพับประชาสัมพันธ์   ::   กำหนดการอบรม

ปีดรับสมัครและการชำระค่าลงทะเบียน ท่านใดที่โอนมาแล้วและแจ้งหลักฐานแล้วทีมงานจะส่งอีเมล์ให้ภายในสัปดาห์นี้
 

Image GallerySlot Deposit Pulsa Nibung88 Bo Togel Daftar Slot Pulsa Slot Pulsa