เกี่ยวกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย


    ประวัติการก่อตั้ง

สมาคมสหกิจศึกษาไทยได้เริ่มการจากกลุ่มบุคคลที่เห็นความสำคัญของการจัดสหกิจศึกษา จึงได้มีการประชุมกันขึ้น ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2544 เพื่อพิจารณายกร่างข้อบังคับสมาคม จนได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2544 และได้รับการจดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2544 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นประธานและได้รับบริจาคจากกองทุนพัฒนาการศึกษาไทย ในมูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นทุนเริ่มต้น 100,000 บาท เพื่อเป็นค่าบำรุงของสมาชิกเริ่มการ มีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อคัดเลือกกรรมการสมาคมชุดแรก จำนวน 24 คน และได้ดำเนินกิจกรรมตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้น


Slot Deposit Pulsa Nibung88 Bo Togel Daftar Slot Pulsa Slot Pulsa