EVENT UPDATE

18

โครงการประชุมสัมมนาวิจัยสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WACE International Research Symposium)

โครงการประชุมสัมมนาวิจัยสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WACE International Research Symposium) ณ University West และศึกษาดูงานสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในประเทศสวีเดน

  • published 18 เม.ย. 2567
Read More


11

ารประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 21 (21st WACE World Conference)

ารประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 21 (21st WACE World Conference)

  • published 11 เม.ย. 2562
Read More
28

การประชุมใหญ่สามัญสมาคมสหกิจศึกษาไทย ประจำปี พ.ศ.2561

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และสมาชิกสมาคมสหกิจศึกษาไทย เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาคมสหกิจศึกษาไทย ประจำปี 2561 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

  • published 28 พ.ย. 2561
Read More


30

21st WACE World Conference

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 21 (21st WACE World Conference)

  • published 30 พ.ย. 542
Read More


31

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ รุ่นที่ 6

สมาคมสหกิจศึกษาไทยกำหนดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ รุ่นที่ 6 ระหว่าง 22-23 มีนาคม 2561

  • published 31 ม.ค. 2561
Read More


31

สัมมนาสหกิจศึกษาสัญจร ครั้งที่ 2

สัมมนาสหกิจศึกษาสัญจร ครั้งที่ 2 หัวข้อ "นวัตกรรมสหกิจศึกษา 4.0" วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. -17.00 น. ณ โรงแรมนิวแทรเวิล ลอด์จ โฮเทล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

  • published 31 ม.ค. 2561
Read More


31

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา"

สมาคมสหกิจศึกษาไทยร่วมกับ มรภ.รำไพพรรณีจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" ระหว่าง 1-4 พฤษภาคม 2561

  • published 31 ม.ค. 2561
Read More


6

การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ รุ่นที่ 5

ระหว่าง 1-2 พฤษภาคม 2560

  • published 6 ก.พ. 2560
Read More


6

WACE WORLD CONFERENCE 2017

ระหว่างวันที่ 5-8 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

  • published 6 ม.ค. 2560
Read More


OTHER

"วีดีทัศน์ "บิดาสหกิจศึกษาไทย"

Link

วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

Link

วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

Link

วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

Link

วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

Link

รายงานการสำรวจสถานภาพการ ดำเนินงานสหกิจศึกษาในประเทศอาเซียน

Link

สมาคมสหกิจศึกษาในต่างประเทศ

Link

วีดีทัศน์สหกิจศึกษา

Link

วีดีทัศน์

Link
EVENTSlot Deposit Pulsa Nibung88 Bo Togel Daftar Slot Pulsa Slot Pulsa